Psychologické poradenství, konzultace, psychoterapie

Mgr. Jiřina Melzer

"Každý potřebujeme někdy pomoc."


"Být dobrým člověkem neznamená být dobrý, ale být tím, kým jsme."

Tato psychologická ordinace poskytuje komplexní psychologické služby dospělým, dětem i dospívajícím, rodinám i párům.

Rodinné a výchovné

80% konfliktů mezi manželi je způsobeno rozdílnými názory na výchovu.
Při konzultaci, poradenství či terapii s celou rodinou pracuji, pokud možno se všemi jejími členy a to i velmi malými dětmi. Oceňuji jedinečný a individuální přínos každého z členů rodiny, nejenom těch, kteří jsou schopni plynule hovořit.
Pozorováním jejich přítomnosti a nasloucháním jejich komunikaci při hrách se dovídáme společně o jejich přínosu.

Menu

Kontakt