Psychologické poradenství, konzultace, psychoterapie

Mgr. Jiřina Melzer

"Každý potřebujeme někdy pomoc."


"Být dobrým člověkem neznamená být dobrý, ale být tím, kým jsme."

Tato psychologická ordinace poskytuje komplexní psychologické služby dospělým, dětem i dospívajícím, rodinám i párům.

Individuální terapie

Pomoc s problémy různého druhu:

  • Těžké životní situace.
  • Dlouhodobé i krátkodobé problémy osobní, vztahové, stavy úzkosti, deprese, změny nálad
  • Emoční potíže
  • Traumata
  • Fobické a panické stavy
  • Neurotické poruchy
  • Posílení sebedůvěry a sebevědomí , sebepřijetí
  • Psychosomatické potíže
  • Zvládání stresu a nadměrného pracovního vytížení
  • Osobní růst a rozvoj…

Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Psychoterapie rozšíří sféru osobních možností, kladně ovlivní to, jak se cítíme a co děláme.

Menu

Kontakt